Haiku CLXXI

Desfachatez
Resuenan Tus Palabras
Estupidez

☆Maite Perez-Pueyo | Glitch Art☆

@maiteperezpueyo.glitchart

INSTAGRAM FEED

@maiteperezpueyo